1. Definice

" Vlastník " - správce portálu http://drlahlali.org

" Site " je internetový projekt majitele.

" Uživatel " - osoba, která kontaktuje, připojuje nebo poskytuje kterékoli třetí straně pomoc při přístupu k jakýmkoli informacím nebo obsahu, které jsou zveřejněny na webu vlastníka, a také souvisí s odkazy odkazovanými na Stránku, staženými z těchto stránek nebo získanými apeluje na web.

2. Obecná ustanovení

2.1. Tato Smlouva o užívání Stránky (dále jen "Smlouva") je mezi Majitelem a jakýmkoli Užíváním. Odvolání na jakoukoli část webu, stejně jako umístění odkazů na něj, citování a opětovné vytisknutí materiálů stránek, znamená právně závazný souhlas uživatele s dodržováním podmínek této smlouvy. Majitel a uživatel jsou společně označováni jako "strany".

2.2. Tato smlouva není smlouvou. Vlastník webu si vyhrazuje právo buď změnit tuto smlouvu, nebo zavést novou. Tyto změny nabývají účinnosti okamžiku, kdy jsou zveřejněny na webu. Použití materiálů stránek uživatelem po změně smlouvy automaticky znamená jejich přijetí.

3. Omezení odpovědnosti

3.1. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že využívá tuto stránku na vlastní nebezpečí. Způsoby léčby, postupy, léky a informační materiály o jejich použití, které jsou uvedeny na těchto stránkách, jsou pouze orientační a nemohou být použity jako vodítko pro sebe-diagnostiku a léčbu a mohou být použity pouze na předpis a pod lékařským dohledem.

3.2. Uživatelé stránek z jiných zemí musí používat informace o léčivých přípravcích v souladu s pravidly platnými na jejich území.

3.3. Správa webu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené vašim zdravotním postižením, seberefekci, prováděné podle doporučení uvedených na stránkách. Uživatel je plně zodpovědný za jakoukoli nesprávnou interpretaci, která může vzniknout při prohlížení, čtení nebo kopírování materiálů obsažených na těchto stránkách, a proto nemůže být za použití uvedených materiálů odpovědná žádná právní nebo fyzická osoba. Za žádných okolností nesmí být odpovědnost za důsledky, které přímo nebo nepřímo způsobují použití informací zveřejněných na této stránce, přiřazena majiteli stránek a je základem pro jejich stíhání.

3.4. Služby webu jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk jakéhokoliv druhu, ať již přímého nebo nepřímého. Uživatel Uživatel dobrovolně odmítá trestní stíhání Majitele stránek a odškodnění za případné škody způsobené Uživateli.

3.5. Správa webu ani jeho partneři ani zaměstnanci nezaručují nepřetržité a bezchybné fungování tohoto webu; ani nezaručují, že oba výsledky získané během používání stránky, přesnost a použitelnost jeho materiálů budou takové.

3.6. Některé informace dostupné na těchto stránkách jsou poskytovány třetí stranou. Veškeré názory, rady, prohlášení, služby, návrhy nebo jiné informace nebo obsah poskytnuté třetí stranou nebo jinými uživateli webu patří k nim, nikoli k majiteli stránek. Majitel stránek neposkytuje žádné záruky a podmínky, výslovné nebo předpokládané, včetně, avšak bez omezení, jakýchkoli záruk na majetek, bezpečnosti, vhodnosti pro určitý účel, přesnosti nebo úplnosti odpovědí a výsledků a souladu s popisem.

4. Změny obsahu webu

4.1. Veškeré informace a materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou uvedeny bez záruky, že nemohou obsahovat chyby. Vlastník stránek má právo kdykoli a bez předchozího oznámení změn informací a materiálů zveřejněných na těchto stránkách.

5. Ochranné známky

5.1. Registrované ochranné známky, ochranné známky uvedené na těchto stránkách jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.