Termín varikokele skrývá patologický stav charakterizovaný rozšířením křečových žil spermatické šňůry. Toto onemocnění je spíše reprodukčním než kosmetickým problémem, protože může mít výrazný negativní vliv na kvalitu spermií . Varicocele se vyskytují u 15-20% mužů v populaci a více než 40% z nich vykazuje známky spermatogenní dysfunkce.

Příčiny neplodnosti s varikokelem

Venózní odtok krve z varlat se provádí přes žíly pterygia, které probíhají podél spermatu. Po fúzi se tyto cévy dostanou do dolní duté žíly a renálních žil. Současně na levé straně nádoby tvoří ostrý úhel, čímž vytváří překážku odtoku krve. To je důvod, proč křečové žíly spermatu jsou častěji vlevo.

Варикоцеле при мужском бесплодии

Vývoj neplodnosti s varikokelem je spojen s dopadem několika nepříznivých faktorů:

 • mechanická komprese vas deferens dilatačními žilkami;
 • krevní staze v cévách spermatické šňůry přispívající k rozvoji hypoxie v testikulární tkáni;
 • porušení venózního odtoku z testikulární tkáně;
 • retrográdní průtok krve v cévách varlat, zvýšení teploty příloh;
 • změna rovnováhy pohlavních hormonů;
 • snížení velikosti varlat ;
 • porušení integrity krevní testovací bariéry s vývojem autoimunitních procesů.

V případě mužské varikokély trpí funkce produkce a zrání spermií. Současně dokonce i jednostranná povaha patologického procesu způsobuje vzhled porušení varlat na obou stranách. Neexistuje však významná korelace mezi stupněm křečových žil a závažností zhoršení kvality spermogramů. Přítomnost varikokély nevylučuje otcovství, ale významně snižuje její pravděpodobnost v průběhu času.

Diagnostika neplodnosti s varikokelem

Vyšetření pacienta s podezřením na varikokélu začíná vyšetřením spermatických šňůrek. Během palpace může lékař pocítit žíly, které byly změněny v křečových onemocněních v šourku. V pozdějších fázích vývoje choroby se patologické cévy stávají viditelnými pouhým okem. Nejpřesnější diagnostickou metodou je ultrazvuk. Barevná Dopplerovská sonografie umožňuje detekci varikokély i v asymptomatickém stádiu.

Posouzení charakteru změn spermatogenní funkce u pacientů s varikokelem umožňuje studium spermatu. Při provádění této analýzy lze identifikovat následující případy porušení:

 • aspermie ( aspermatismus ) - úplná absence spermatu;
 • oligospermie - snížení objemu ejakulátu;
 • pyospermie - detekce velkého počtu leukocytů v ejakulátu;
 • hemospermie - detekce krve v moči;
 • azoospermie - absence spermatu v spermatu;
 • oligozoospermie - výrazné snížení počtu spermií v ejakulátu;
 • asthenozoospermie - snížená motilita spermií.

Léčba varikokély

Jediným radikálním léčením varikokély je chirurgie. Indikace pro chirurgii mohou být neplodnost, atrofie varlat a silná bolest. V současné době existuje několik možností pro chirurgickou léčbu varikokély:

 • klasická chirurgie - přístup k testikulární žíle se provádí pomocí tkáňového řezu. Poté se nádoba liguje na dvou místech a protíná mezi ligataty;
 • endoskopická chirurgie - na rozdíl od standardní chirurgické intervence, tyto operace jsou prováděny prostřednictvím malých řezů pomocí moderních endoskopických technik;
 • mikrochirurgická revaskularizace varlat - cílem tohoto chirurgického zákroku je obnovit normální průtok krve cestou testikulární žíly. Za tímto účelem chirurg nahrazuje postiženou nádobu zdravou žilou;
 • sclerotherapy - podstatou této operace je zavedení sklerozantu v žilách postižených křečovými žíly. V důsledku toho se zastaví zpětný tok krve ve změněných nádobách.

Včasná detekce a léčba varikokély je spolehlivou metodou prevence vývoje mužské neplodnosti.

Viz též:

Přidat komentář

*